Regulamin

 1. Pierwsza doba pobytu w naszym w Ośrodku rozpoczyna się o godzinie 16.00, a ostatnia kończy się o godzinie 10.00.
 2. Należność za pobyt pomniejszona o wartość wpłaconego zadatku oraz opłata klimatyczna pobierane są w dniu przyjazdu.
 3. Przekazanie i zdanie domku odbywa się w obecności właścicieli lub personelu Ośrodka „Słoneczne Domki”.
 4. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco, niezwłocznie po ich zaistnieniu.
 5. W dniu wyjazdu prosimy: opróżnić kosze na śmieci, opróżnić lodówkę, umyć naczynia i pozostawić ogólny porządek.
 6. Na terenie Ośrodka „Słoneczne Domki” obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23.00 do 07.00.
 7. Goście przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 8. Zachowanie naszych wczasowiczów nie powinno zakłócać wypoczynku innych gości Ośrodka, a w szczególności prosimy o nie używanie wulgaryzmów, nie słuchanie zbyt głośno muzyki oraz unikanie zachowań powszechnie uznawanych za nieobyczajne.
 9. Osoby nie będące gośćmi naszego Ośrodka nie mogą przebywać na jego terenie w godzinach od 22.00 do 09.00.
 10. Parkowanie samochodów możliwe jest wyłącznie na wyznaczonych przez właściciela Ośrodka miejscach parkingowych, przy czym do jednego domku przypisane są dwa miejsca parkingowe. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony.
 11. Prosimy o nie wystawianie mebli będących wyposażeniem domków na zewnątrz.
 12. Prosimy o nie przechowywanie świeżych, smażonych i wędzonych ryb w lodówce ze względu na przykry zapach , który długo po nich pozostaje i jest trudny do usunięcia.
 13. Prosimy o segregowanie śmieci według zasad obowiązujących w Gminie Rewal. Instrukcja znajduje się w każdym domku.
 14. Prosimy o zwracanie uwagi na dzieci, zwłaszcza małoletnie korzystające z placu zabaw , a w szczególności z trampoliny.
 15. W naszym Ośrodku mogą przebywać ułożone zwierzęta domowe, przy czym właściciele zobowiązani są do ich nadzoru i usuwania pozostawionych po nich nieczystości. Prosimy o nie pozostawianie ich samych w domkach bez opieki.
 16. Właściciele Ośrodka nie odpowiadają za pozostawione w domkach wartościowe przedmioty, rzeczy itp. Ośrodek nie posiada sejfu na biżuterię i pieniądze.
 17. W przypadku anulacji rezerwacji z przyczyn leżących po stronie klienta – wpłacony zadatek przepada na rzecz właścicieli Ośrodka.